zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo Wyborczym
 
 
Zawiadomienie
o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym
Członków Koła PZW NR 153 w Komornikach.
 
 
Na podstawie &56 pkt. 3 Statutu PZW, Zarząd Koła zwołuje na dzień 8 stycznia 2017r godz. 16.00
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Koła PZW NR 153 w Komornikach.
W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin zgromaczenia na dzień 8 stycznia 2017r, godz 16.15
Zgromadzenie odbędzie się w Komornikach, ul.Stawna 7/11
w Sali "Piwnica" Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach (wejście od tyłu budynku)
 
 
Serdecznie Zapraszamy
 
Proszę zabrać ze sobą legitymację członkowską