Zapisy na zawody Forma i Czas

Forma i czas zapisów na zawody wêdkarskie.

 

 

 

  1.  Zapisywaæ siê mo¿na 14 dni przed ka¿dym terminem zawodów.
  2.  Zapisy koñcz± siê 4 dni przed zawodami.
  3. Czas trwania zapisów 10 dni.
  4. Zapisywaæ siê mo¿na droga SMS tel. 721-099-557 b±d¼ e-mail pzwkomorniki@gmail.com
  5. Zapisuj±c siê podajemy imiê i nazwisko zawodnika jak i datê i miejsce zawodów.
  6. Organizator zastrzega sobie mozliwo¶æ zmiany czasu i terminu zapisów o czym bêdzie wczesniej informowa³ w zak³adce - aktualno¶ci.