Wyniki wyborów do władz i organów koła

W pierwszą po Nowym Roku niedzielę 08 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Gminnego Koła Wędkarskiego PZW nr 153 w Komornikach
Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, co jak sama nazwa wskazuje dotyczyło sprawozdania z działalności za ubiegły rok
a ponadto wyborów nowych władz i organów koła na następną 
4 letnią kadencję
Zanim jednak uruchomiono wyborczą maszynę był czas na podsumowanie minionego sezonu, a wraz z nim okazja do wręczenia okolicznościowych precjozów.

 

W dalszej części zebrania, w którym brało udział 49 wędkarzy wybrano jednogłośnie następujących członków władz i organów koła:


Prezes:
Piotr Wiśniewski

 

Zarząd Koła:

Arkadiusz Siejka
Piotr Idzikowski
Sławomir Kowalczyk
Paweł Wiśniewski
Dariusz Poprawka
Ryszard Miliński
Łukasz Wawrzyniak
Klaudiusz Augustyniak
Krzysztof Siwko

 

Komisja Rewizyjna:

Paweł Korzeniowski
Paweł Wojtalak
Henryk Żuk

 

Sąd Koleżeński
Paweł Golak
Paweł Szczęsnowski
Marek Wietrzykowski

 

Wszystkim wybranym serdecznie gratuluję i życzę udanej współpracy, oraz niegasnącego zapału w działalności dla dobra i na rzecz naszej lokalnej organizacji wędkarskiej.

W tym roku z pracy w Zarządzie zrezygnował Kol. Rafał Nowak, który w ciągu ostatnich 6 lat pełnił przez 2 lata funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a następne 4 lata był zastępcą Prezesa zajmując się przygotowaniem i organizacją zawodów wędkarskich. Jeszcze raz składam w tym miejscu Kol. Rafałowi podziękowania za wykonaną w tym całym czasie pracę i poświęcony dla nas wszystkich wędkarzy czas.