Wędkarskie podsumowanie grudzień

 

Wędkarskie podsumowanie

 

   Przedświąteczny czas to dla każdego z nas okres podsumowań, podziękowań i życzeń na przyszłość. Doświadczamy tego nie tylko w relacjach rodzinnych, ale i w wśród znajomych oraz licznych środowisk, w których się obracamy. Dlatego chciałbym w kilku słowach podsumować również działalność naszego Gminnego Koła Wędkarskiego w Komornikach. Podsumowanie to mogłoby się właściwie ograniczyć do spraw z ostatniego sezonu, ale ponieważ jest to ostatni rok działania w czteroletniej kadencji obecnego Zarządu to pozwolę sobie na nieco dłuższe wspomnienia. Niestety nie był to łatwy czas dla wędkarzy w naszej gminie. Niefrasobliwość (delikatnie mówiąc) w postępowaniu urzędników naszej gminy poprzez nieuzasadnioną niczym sprzedaż działek przyległych do jeziora w znaczący sposób pozbawiła nas wędkarzy, ale i wszystkich pozostałych mieszkańców również dostępu do linii brzegowej jeziora w Rosnówku. Te pochopne i nieprzemyślane działania uniemożliwiły praktycznie korzystanie z tego terenu, opiekowanie się nim w ramach utrzymywania stałego porządku, ale i też utrudniają działania związane z jego właściwym gospodarowaniem, czyli zarówno zarybianiem jak i dozorem Straży Rybackiej. Ponadto mamy coraz więcej sygnałów o powalonych konarach, czy połamanych gałęziach drzew, których nie ma jak w bezpieczny sposób sprzątnąć ani zabezpieczyć. Ani my ani żadne inne służby typ Straż Pożarna nie może w łatwy sposób dotrzeć do praktycznie całej linii brzegowej. Tym samym wędkowanie stało się możliwe w przeważającej części tylko z łodzi i to dla wybranych, którzy to takie łodzie posiadają już na brzegu bo o wodowaniu w sposób bezpieczny i zgodny z prawem bardzo trudno. W związku z powyższym zmuszeni byliśmy też przenieść organizowanie konkursów wędkarskich na inne wody. Władze Gminy obiecywały podjęcie rozmów z nowymi właścicielami zbytych działek w celu naprawy tej patologicznej sytuacji i usunięcia zagrodzeń wzdłuż brzegu, ale niestety tylko na obietnicach się skończyło. Przypomnę, że na terenie Gminy Komorniki wodą ogólnodostępną do wędkowania w ramach opłat PZW jest tylko j. Rosnówko. Na negatywne skutki powyższego w funkcjonowaniu naszej miejscowej organizacji nie trzeba było długo czekać. Przez ostatnie 4 lata liczebność naszych członków zaczęła systematycznie spadać i z liczby 415 członków w 2014r spadła obecnie do 300 osób.

   Nadal staraliśmy się i staramy działać w niezmienionej formule wykonując wszystkie cele statutowe. Zdajemy sobie sprawę, że czekając na poprawę sytuacji musieliśmy dalej działać bez względu na wszelkie okoliczności. Corocznie organizujemy szereg imprez sportowych objętych dodatkowo zasadami turnieju GrandPrix. Ponadto staramy się zachęcać coraz więcej dzieci i młodzieży do uprawiania wędkarstwa organizując festyny tematyczne i koła zainteresowań w szkole. Do tych działań wykorzystujemy ostatni fragment jeziora w jego pierwszej części położonej przy drodze krajowej nr 5. To właśnie tą część akwenu staraliśmy się co roku intensywnie zarybiać, aby sprostać rosnącej presji wędkarskiej w tym obszarze. Jednak obszar ten nie jest zbyt duży a jego obłożenie wymaga wielu działań dostosowawczych w niedalekiej przyszłości i wielu nakładów nie tylko finansowych, ale przede wszystkim nakładów pracy. Tutaj niestety bez wspólnego zaangażowania wszystkich członków koła oraz osób, którym bliskie są nasze sprawy się nie obejdzie. Liczę więc i apeluję w tym miejscu do wszystkich wędkarzy o pełną mobilizację i zaangażowanie dla dobra nas wszystkich, czyli tego, czym jest ta woda. Wszystkich chętnych do działania zapraszam już dziś do kontaktu ze mną bezpośrednio albo na najbliższym walnym zebraniu 8 stycznia o godzinie 16.00 w Komornikach w sali Piwnica przy ul. Stawnej. Celowo nie wdaję się tutaj dodatkowo w szczegółowe podsumowania i statystyki dotyczące zorganizowanych zawodów, ich efektów, ilości i gatunków wpuszczonych ryb, przeprowadzonych akcji sprzątania brzegów, odbytych kontroli Straży Rybackiej i innych działań. Byłby to długi i monotonny materiał o sprawach już wcześniej opisywanych. Szczegóły oczywiście będziemy omawiać w części sprawozdawczej na zebraniu. Dziś chciałem przedstawić jak wygląda nasza sytuacja po 4 ostatnich latach, zapewnić że Zarząd stara się wykorzystywać wszystkie możliwe środki, aby zapewnić jak najlepsze organizowanie wędkarstwa na naszym terenie i zachęcić do współpracy nowe osoby.

   Na zakończenie w imieniu swoim, ale także całego Zarządu Koła składam wszystkim czytelnikom Nowin Komornickich życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, spełnienia marzeń, ciepła, wiary i życzliwości, oraz smacznej ryby na wigilijnym stole bez żadnej ości J.

Prezes

Gminnego Koła Wędkarskiego

w Komornikach

Piotr Wiśniewski

 

 

Ogłoszenie

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Gminnego Koła Wędkarskiego w Komornikach odbędzie się

8 stycznia 2017r o godzinie 16.00

w sali Piwnica Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Stawnej 7/11

(wejście od tyłu budynku).

Serdecznie Zapraszamy