składki i opłaty

.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2021 r.   

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2021 r.   

Lp

Treść

Wysokość

kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

  100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat  

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

  25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

  25,-

  0,-

5.

Legitymacja członkowska

  5,-

Uwaga:  

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2021 r.    

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

 

1.     Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:

Składka pełna (z brzegu, lodu i łodzi, wszystkie metody zgodnie z wydanym zezwoleniem)

1

Składka podstawowa pełna

210,00 zł

2

Składka dla:

- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW

- strażników SSR posiadających minimum rok służby 1*

-młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat

- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW

- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW

130,00 zł

3

Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW

110,00 zł

4

Składka dla: - członka uczestnika (młodzież do lat 16) - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

30,00 zł

Składka niepełna

6

podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody bez łodzi)

200,00 zł

Składka uzupełniająca

9

uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej4*

10,00 zł

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzająca roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.  

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.  

3*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

2.     Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT

Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat.

 

   Wszystkich opłat można dokonywać standardowo w każdy poniedziałek od 17.00 do 19.00

w Komornikach, ul. Staszica 30. Można też w sytuacjach wyjątkowych zgłaszać się w innych terminach najlepiej po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod moim nr 601736241.

  Opłata za egzamin uiszczona musi być na konto koła przelewem bankowym.

Nr rachunku koła : 68 1090 1476 0000 0001 2240 0167

 

z wędkarskim pozdrowieniem

 

Piotr Wiśniewski

Prezes

Gminnego Koła Wędkarskiego PZW w Komornikach