u progu kolejnego sezonu

 

Wiadomości wędkarskie.

 

                                 U progu kolejnego sezonu

 

Zimowe wiadomości wędkarskie charakteryzują się tym, że podajemy w nich zawsze aktualne zasady wędkowania na wodach PZW obowiązujące w nowym roku i piszemy o zmianach, jakie w tym zakresie nastąpiły. Podajemy także wysokości poszczególnych opłat i składek członkowskich. Płacenie ich to niestety nasz wspólny obowiązek. Jak już wielokrotnie pisałem, tworzymy dzięki nim kapitał, który pozwala chronić i dobrze gospodarować tym, co zostało nam powierzone. To właśnie dzięki pozyskanym z tych opłat funduszom możemy budować skuteczny system ochrony przyrody, intensywnie zarybiać podległe nam akweny oraz organizować imprezy i zawody wędkarskie.

Członkowskie składki organizacyjne w 2013r:

 

 

Lp.

 

Rodzaj świadczenia

 

 

 

Wartość w .

1.

Składka członkowska

66,00

3.

Składka członkowska ulgowa 50% dla:

-    odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW

 • młodzieży szkolnej, studentów i żołnierzy służby zasadniczej w wieku od 16 do 24 lat
 • mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia
 • kobiet po ukończeniu 60 roku życia

33,00

4.

Składka członkowska ulgowa 75% :

 • odzn. złotą odznaką PZW z wieńcami
 • członek uczestnik do lat 16

16,00

5.

Wpisowe :

 • członka zwyczajnego
 • członka uczestnika

 

25,00

12,00

6.

Legitymacja członkowska

 5,00

 

W roku 2013 zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym nadal tak jak w ubiegłym roku obowiązywać będą dodatkowe bezpłatne tzw. roczne zezwolenia na wędkowanie, które zawierają :

1. wykaz obwodówwód udostępnionych do wędkowania na podstawie składki okręgowej

2. ograniczenia i odstępstwa od zasad przewidzianych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb

Zezwolenie jest ważne łącznie z legitymacją i kartą wędkarską.

Wszystkie zezwolenia roczne i okresowe będą zabezpieczone odpowiednim hologramem.

W nadchodzącym sezonie będzie można alternatywnie zamiast całorocznej opłaty okresowej wykupić w zależności od potrzeb jedną z dostępnych krótkoterminowych opłat okresowych. Będą one dostępne również przez Internet na stronie PZW Okręgu Poznańskiego pod adresem:

http://www.pzw.poznan.pl/web/zezwolenia/

Opłaty okresowe dla członków PZW:

 

LP

Treść

Wysokość opłaty okresowej dla członków PZW

w 2013 r. w (brutto)

1

1 dzień

20

2

3 dni

40

3

7 dni

60

4

14 dni

75

Opłaty okresowe dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

 

LP

Treść

Wysokość opłaty okresowej dla niezrzeszonych i cudzoziemcóww 2011 r. w (brutto)

1

1 dzień

50

2

3 dni

70

3

7 dni

110

4

14 dni

200

5

30 dni

300zł

6

opłata roczna

420 zł

Członkiem niezrzeszonym jest osoba posiadająca kartę wędkarską, ale nienależąca do PZW.

Opłaty roczne za wędkowanie na wodach ogólnodostępnych w 2013r:

 

Lp.

Rodzaj składki

Wartość w zł.

1.

Składka roczna podstawowa

135,00

2.

Składka roczna ulgowa za kontynuację członkostwa w PZW

115,00

2.

Członkowie PZW opłacający składki ulgowe:

 • odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
 • młodzież szkolna w wieku od 16 do 24 lat,
 • mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
 • kobiety po ukończeniu 60 roku życia

 

65,00

3.

Członkowie PZW - uczestnicy (młodz. do lat 16)

 20,00

4.

Członkowie PZW:

 • odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami za zasługi dla wędkarstwa polskiego

 

         25,00

5.

Członkowie PZW którzy ukończyli 75lat

Honorowi członkowie PZW

Bezpłatnie

6.

Opłata na egzamin na kartę wędkarską

(z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się

– do ukończenia 19lat)

30,00

  

Znaczki i inne wymienione są już dostępne i rozprowadzane będą przez nasze koło w barze „Relax” w Szreniawie, gdzie będzie można zaopatrzyć się także w podstawowe akcesoria wędkarskie wraz z zanętami i przynętami. Punkt ten jest czynny w godz. od 8.00 do 19.00 we wszystkie dni tygodnia.

 

Wszystkie szczegółowe informacje zostaną podane

na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym

    Zebranie to odbędzie się w niedzielę 03.02.2013r o godz. 16.00 w sali Piwnica w Komornikach przy ul. Stawnej (wejście do budynku ośrodka zdrowia  - od tyłu). Zarząd koła złoży na nim również szczegółowe sprawozdanie z działalności w 2012r i ustalony zostanie terminarz zawodów wędkarskich na 2013r.

                                                          

                                               z wędkarskim pozdrowieniem

                                                     Prezes Gminnego Koła Wędkarskiego

                                                                    Piotr Wiśniewski