Przed sezonem

 

Przed sezonem.

 

   W dniu 25.01.2015 r. odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie członków Gminnego koła Wędkarskiego nr 153 w Komornikach. Pierwszą uchwałą zgromadzonych w sumie 56 członków koła przegłosowano, że prowadzącym zebranie będzie Piotr Wiśniewski, a protokół z niego sporządzi Zbigniew Konstanciak. W porządku obrad znalazły się między innymi sprawozdania z pracy Zarządu koła w roku ubiegłym, sprawozdania finansowe Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, oraz sprawozdania z prac Społecznej Straży Rybackiej i Sądu Koleżeńskiego. Można było usłyszeć, że składkę członkowską w kole wykupiło w ubiegłym roku 362 wędkarzy, a do jeziora Rosnówko wpłynęło 200kg młodego karpia i 4,5kg węgorza.

   W części podsumowującej zagadnienia sportowe omówiliśmy wyniki wszystkich ubiegłorocznych zawodów wędkarskich, a kol. Rafał Nowak wręczył dodatkowo okolicznościowe puchary i precjoza za konkursy sekcji karpiowej. Bardzo miłym akcentem było też uhonorowanie mnie przez Kol. Rafała Nowaka w imieniu wszystkich członków mojej dwudziestoletniej pracy, za co otrzymałem jubileuszową statuetkę z podziękowaniami. Nie ukrywałem zaskoczenia, ponieważ nie spodziewałem się całkowicie takiego obrotu sprawy. Bardzo jeszcze raz za przemiłą niespodziankę dziękuję.

   Po tych miłych chwilach przyszedł czas na dyskusję o problemach naszego jeziora, grodzących się posesjach i trudnościach, jakie te wszystkie kwestie wywołują. Na pytanie Kol. Stanisława Ganczewskiego potwierdziłem, że Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu zaczął nosić się z zamiarem sprzedaży jeziora Rosnówko w wyniku pogarszającej się dostępności do wody i możliwości jej efektywnego wykorzystania. W wyniku dyskusji Walne Zebranie podjęło uchwałę zobowiązującą mnie do wystosowania protestu w tej sprawie  w celu zaniechania tego procesu. Mogę w tym miejscu już teraz napisać, że uchwałę wykonałem formułując stosowne pismo wraz z uzasadnieniem. Z jego treścią można się zapoznać na naszej stronie www. Jestem też po rozmowach z Prezesem Okręgu PZW, który zapewnił

mnie, że na dzień dzisiejszy proces ten został zatrzymany.

    Następnie przedstawiony i przegłosowany został preliminarz budżetowy na najbliższe miesiące, oraz terminarz tegorocznych imprez sportowych.

 

Terminy zawodów na 2015 rok:

1. Otwarcie sezonu, Bucz - 19 kwiecień.

2. Zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, j .Strykowo – 24. maja (6.00-13.00).

3. Mistrzostwo Koła, zalew Średzki – 14. czerwca.

4. Zawody o Puchar Lata, j. Niepruszewo – 19. lipca (7.00-14.00).

5. Zawody o Puchar Prezesa Koła, Radzyny duże – 23. sierpnia.

Zawody niezaliczane do Grand Prix Koła:

6. Zawody z okazji Dnia Dziecka  - 31. maja, j. Rosnówko.

7. Zawody spinningowe, j. Rosnówko - 6. września (głębokie, brzeg, łódka).

 

Zawody sekcji karpiowej

8. Żukowo - 23-26.04.2015

9. Dębina - 18-21.06.2015

10. Nowaki - 30.09-04.10.2015.

 

 Ponadto uchwałą Walnego Zgromadzenia ustalono,że chętni do wzięcia udziału w zawodach zobowiązani są do zapisania się na listę startową do wtorku w tygodniu poprzedzającym każde zawody. Ustalono też wysokość każdorazowego startowego w zawodach na poziomie 10zł

    Podjęliśmy też uchwałę, dzięki której zwalnia się z opłaty wpisowego wędkarzy, którzy nie opłacali z różnych powodów składki członkowskiej w poprzednich latach

    Wszystkie składki członkowskie i opłaty będzie można uregulować w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 16 do 19 pod adresem koła w Komornikach na ul. Staszica 30.

 

Piotr Wiśniewski