Kalendarz zawodów w wędkarskich 2017

Poni­ej przedstawiam wst­pny harmonogram zaplanowanych na ten rok zawodów w­dkarskich:
GrandPrix 2017


1. Otwarcie Sezonu 
Mistrzostwa Ko­a, ­owisko „Bucz”, 29.04.2017


2. Puchar Przewodnicz­cego Rady Gminy Komorniki 
j. Strykowskie, 21.05.2017


3. Puchar Prezesa 
„Jezioro Rosnowskie część od str. przedszkola, 11.06.2017


4. Puchar Lata 
j. Niepruszewo, 16.07.2017


5. Zamkni­cie sezonu 
„Radzyny Duże, 20.08.2017

 

Ponadto:


1. Zawody z okazji Dnia Dziecka 
Rosnówko, 04.06.2017


2. Zawody spinningowe 
Rosnówko, 03.09.2017


Oczywi­cie przed ka­dymi zawodami poinformuj­ dok­adnie o szczegó­ach, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej www.pzwkomorniki.pl i funpeagu
oraz oczywi­cie na ­amach Nowin Komornickich.