Nowe rozdanie

Nowe rozdanie


W pierwszą po Nowym Roku niedzielę 08 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Gminnego Koła Wędkarskiego PZW nr 153 w Komornikach


Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, co jak sama nazwa wskazuje dotyczyło sprawozdania z działalności za ubiegły rok
a ponadto wyborów nowych władz i organów koła na następną 
4 letnią kadencję
Zanim jednak uruchomiono wyborczą maszynę był czas na podsumowanie minionego sezonu, a wraz z nim okazja do wręczenia okolicznościowych precjozów.
W tej części spotkania swoją obecnością zaszczycił nas Przewodniczący Rady Gminy Komorniki Kol. Marian Adamski, który jak co roku już od wielu lat sprawuje patronat nad organizowanym przez nas turniejem GrandPrix. Ponieważ wcześniej nie było okazji do wręczenia nagród pięciu najlepszym zawodnikom turnieju postanowiliśmy, że ceremonia ta odbędzie się właśnie podczas zebrania. Kol. Marian Adamski ufundował nagrody, którymi w tym roku były talony do zrealizowania w sklepie CARPSHOP w Poznaniu lub podczas organizowanych w lutym targów wędkarskich „Rybomania”


Powyższe nagrody zgodnie z zajętymi miejscami otrzymali:
1. Dawid Bazylak – bon o wartości 250zł
2. Jakub Miliński – bon o wartości 200zł
3. Paweł Podżerek – bon o wartości 150zł
4. Łukasz Wawrzyniak – bon o wartości 100zł
5. Krzysztof Krakowiak – bon o wartości 50zł


Podkreślić należy, że Kol. Dawid Bazylak jako pierwszy wędkarz w naszym kole wygrał w ubiegłym sezonie wszystkie pięć zaliczanych do turnieju zawodów i zdobył tym samym komplet 500 pkt
W związku z powyższym kapituła konkursu postanowiła dodatkowo nagrodzić Kol. Dawida Bazylaka specjalną statuetką i tytułem BIGFICHERMAN, co oznacza największego i najlepszego wędkarza sezonu
Serdeczne jeszcze raz gratuluję osiągniętych rezultatów i życzę wszystkim Kolegom z naszego koła dużo szczęścia w nadchodzących konkursach w zbliżającym się szybkimi krokami nowym sezonie.
Ponadto w podziękowaniu za duże zaangażowanie w wykonywaną pracę Strażnika Społecznej Straży Rybackiej specjalne nagrody w formie takich samych bonów jak zwycięzcy GrandPrix, od Komendanta naszej Straży Pawła Wojtalaka otrzymali:


1. Krzysztof Siwko – bon o wartości 300zł
2. Dariusz Poprawka – bon o wartości 250zł
3. Arkadiusz Siejka – bon o wartości 200zł
4. Klaudiusz Augustyniak – bon o wartości 200zł
5. Łukasz Wawrzyniak – bon o wartości 50zł


Chciałbym w tym miejscu jeszcze raz podziękować wszystkim naszym Strażnikom za ich pracę na rzecz ochrony wód Polskiego Związku Wędkarskiego, w tym jeziora Rosnówko
Ta niełatwa rola przyczynia się do tego, że nasza praca związana z zarybianiem i ogólnie pojętą dbałością o wody PZW nie idzie na marne. Dodatkowo wszyscy wędkarze opłacający uczciwie składki mogą wiedzieć, że jest ktoś, kto pilnuje, aby wszystkie niewłaściwe postawy naruszające prawo i regulamin amatorskiego połowu ryb były należycie napiętnowane, a we współpracy z miejscową Policją 
i Strażą Gminną żeby sprawy te kończyły się nałożeniem mandatu lub nawet skierowaniem sprawy do właściwego sądu. Myślę tu o sytuacjach związanych z kłusownictwem, niezgodnym z zasadami wędkowaniem, ale również z innym niewłaściwym korzystaniem z naszych wód.
W dalszej części zebrania, w którym brało udział 49 wędkarzy wybrano jednogłośnie następujących członków władz i organów koła:


Prezes:


Piotr Wiśniewski

Zarząd Koła:


Arkadiusz Siejka
Piotr Idzikowski
Sławomir Kowalczyk
Paweł Wiśniewski
Dariusz Poprawka
Ryszard Miliński
Łukasz Wawrzyniak
Klaudiusz Augustyniak
Krzysztof Siwko

Komisja Rewizyjna:


Paweł Korzeniowski
Paweł Wojtalak
Henryk Żuk

Sąd Koleżeński:

Paweł Golak
Paweł Szczęsnowski
Marek Wietrzykowski

Wszystkim wybranym serdecznie gratuluję i życzę udanej współpracy, oraz niegasnącego zapału w działalności dla dobra i na rzecz naszej lokalnej organizacji wędkarskiej.

W tym roku z pracy w Zarządzie zrezygnował Kol. Rafał Nowak, który w ciągu ostatnich 6 lat pełnił przez 2 lata funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a następne 4 lata był zastępcą Prezesa zajmując się przygotowaniem i organizacją zawodów wędkarskich. Jeszcze raz składam w tym miejscu Kol. Rafałowi podziękowania za wykonaną w tym całym czasie pracę i poświęcony dla nas wszystkich wędkarzy czas.

Poniżej przedstawiam wstępny harmonogram zaplanowanych na ten rok zawodów wędkarskich:
GrandPrix
1. Otwarcie Sezonu
 – Mistrzostwa Koła, łowisko „Bucz”, 29 kwiecień


2. Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki 
– j. Strykowskie,      21 maj


3. Puchar Prezesa 

„Zalew Średzki      11 czerwiec


4. Puchar Lata 
– j. Niepruszewo,      16 lipiec


5. Zamknięcie sezonu 
„Radzyny Małe”      20 sierpień

 

Ponadto:


1. Zawody z okazji Dnia Dziecka 
                                  – Rosnówko,                 4 czerwiec
2. Zawody spinningowe 
                                  – Rosnówko,                 3 wrzesień
Oczywiście przed każdymi zawodami poinformuję dokładnie o szczegółach, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej www.pzwkomorniki.pl i funpeagu
oraz oczywiście na łamach Nowin Komornickich.
Wszystkich naszych wędkarzy zachęcam już do wykupywania bieżących opłat za wędkowanie na 2017 rok
Składki można wykupić w siedzibie Koła w Komornikach na 
ul. Staszica 30 w każdy poniedziałek od godziny 17tej do 19tej
Oczywiście, jeśli komuś ten czas nie odpowiada może w drodze wyjątku przyjechać w innym terminie, ale najlepiej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze mną pod numerem 601736241.


Tabela opłat w sezonie 2017:

Wartość w .
1. Składka członkowska 86,00 
3. Składka członkowska ulgowa 50% 43,00
4. Składka członkowska ulgowa 75% : 22,00
5. Wpisowe :
- członka zwyczajnego 25,00
- członka uczestnika 12,00
6. Legitymacja członkowska 5,00

7. Składka roczna podstawowa 135,00
8. Członkowie PZW opłacający składki ulgowe: 75,00
9. Członkowie PZW - uczestnicy (młodz. do lat 16) 20,00
10. Członkowie PZW którzy ukończyli 75lat
Honorowi członkowie PZW Bezpłatnie
11. Opłata na egzamin na kartę wędkarską 30,00

12. Składka niepełna tylko na obwody rzeki warty 70,00
13. Składka uzupełniająca do składki niepełnej 62,00

 

z wędkarskim pozdrowienem
Prezes

 

Gminnego Koła Wędkarskiego 
PZW Nr 153 w Komornikach
Piotr Wiśniewski